Afrikaans | Jaap in Moscow

Jaap in Moskou – A1

Hoofstuk 7: Liefde in 'n moeilike tyd

Jaap en Nadya was baie lief vir mekaar. Hulle het verskillende idees gehad, maar hulle was gelukkig saam.

Eendag het Jaap gesê: "Nadya, jy is my rots. Ek het jou nodig."

Nadya het geantwoord: "Jy is myne ook, Jaap. Ons is 'n span."

Jaap het 'n groot werk gekry. Hulle was bekommerd daaroor, maar het sterk gebly. Hulle het nie geweet dat 'n hartseer ding binnekort sou gebeur nie.

Chapter 7: Love in a Hard Time

Jaap and Nadya loved each other a lot. They had some different ideas, but they were happy together.

One day, Jaap said, "Nadya, you're my rock. I need you."

Nadya replied, "You're mine too, Jaap. We're a team."

Jaap got a big job. They worried about it but stayed strong. They didn't know a sad thing would happen soon.