Afrikaans | Jaap in Moscow

Jaap in Moskou – A1

Hoofstuk 9: Gesinstyd

Terug in Amsterdam het Jaap vertroosting by sy familie en vriende gevind. Hulle het hom gehelp om beter te voel.

Jaap se pa het gesê: "Ons is hier vir jou."

Jaap antwoord: "Dankie, Pa."

Sophie het Jaap na 'n speletjiesaand genooi. Hy het ingestem, wetende dat dit tyd is om sy hartseer in die oë te kyk en weer te begin lewe, en Nadya in sy hart te onthou.

Chapter 9: Family Time

Back in Amsterdam, Jaap found comfort with his family and friends. They helped him feel better.

Jaap's dad said, "We're here for you."

Jaap replied, "Thank you, Dad."

Sophie invited Jaap to a game night. He agreed, knowing it was time to face his sadness and start living again, remembering Nadya in his heart.