Afrikaans | The Price of Sugar, the Cost of Love

Die prys van suiker, die koste van liefde – A2

Hoofstuk 7: 'n Nuwe Begin

Antti kyk in Liisa se oë. Die sonsondergang het haar gesig goudkleurig gemaak. “Liisa, ons is al deur baie,” sê hy sag. "Ek dink ons moet weer begin."

Liisa voel senuweeagtig. "Wat bedoel jy, Antti?" sy het gevra.

“Ek wil met jou trou, Liisa,” het Antti gesê. "Ons kan nuut begin. Sal jy met my trou?"

Liisa huil gelukkige trane. “Ja, Antti,” sê sy.

Hulle het omhels toe die son sak. Later het hulle na 'n pragtige huis by die see naby Helsinki getrek.

"Is dit nie pragtig nie, Antti?" Liisa gesê.

“Ja, perfek vir ons,” antwoord Antti.

Hulle het hul nuwe lewe saam geniet. Een aand het Liisa gesê: "Ek is so gelukkig, Antti."

“Ek sal jou gelukkig hou, my lief,” het Antti belowe.

In hul nuwe huis het Antti en Liisa 'n gelukkige lewe saam begin.

Chapter 7: A Fresh Start

Antti looked into Liisa's eyes. The sunset made her face golden. "Liisa, we've been through a lot," he said softly. "I think we should start again."

Liisa felt nervous. "What do you mean, Antti?" she asked.

"I want to marry you, Liisa," Antti said. "We can start fresh. Will you marry me?"

Liisa cried happy tears. "Yes, Antti," she said.

They hugged as the sun set. Later, they moved to a beautiful house by the sea near Helsinki.

"Isn't it lovely, Antti?" Liisa said.

"Yes, perfect for us," Antti replied.

They enjoyed their new life together. One night, Liisa said, "I'm so lucky, Antti."

"I'll keep you happy, my love," Antti promised.

In their new home, Antti and Liisa started a happy life together.