Afrikaans | The Price of Sugar, the Cost of Love

Die prys van suiker, die koste van liefde – A2

Hoofstuk 11: Liisa se hartseer lewe

Liisa kyk in die spieël en sug. Haar gesig lyk nou ouer. Sy het grimering aangesit en vanaand aangetrek vir haar afspraak. Sy het die geld nodig gehad om vir haar kinders te sorg.

In die sitkamer het haar kinders geraas. "Bly stil asseblief!" roep sy. Hulle het opgehou baklei.

Liisa het haar woonstel verlaat en haar buurvrou, Susan, gesien. "Gaan jy weer uit?" vra Susan.

“Ja, nog ’n afspraak,” het Liisa gesê.

“Wees versigtig,” het Susan gewaarsku.

Liisa het vir Bernard by die kroeg ontmoet. Hulle het gepraat en drankies gedrink. Bernard het baie aan haar geraak, maar sy het hom toegelaat. Hy het gevra: "Kan ons na my plek toe gaan?"

Liisa knik. Sy het hartseer gevoel oor haar lewe, maar het geweet sy moet dit vir haar gesin doen.

Chapter 11: Liisa's Sad Life

Liisa looked in the mirror and sighed. Her face looked older now. She put on makeup and got dressed for her date tonight. She needed the money to take care of her children.

In the living room, her kids were noisy. "Be quiet, please!" she called. They stopped fighting.

Liisa left her flat and saw her neighbour, Susan. "Going out again?" Susan asked.

"Yes, another date," Liisa said.

"Be careful," Susan warned.

Liisa met Bernard at the pub. They talked and had drinks. Bernard touched her a lot, but she let him. He asked, "Can we go to my place?"

Liisa nodded. She felt sad about her life but knew she had to do this for her family.