Afrikaans | The Price of Sugar, the Cost of Love

Die prys van suiker, die koste van liefde – A2

Hoofstuk 8: Familie groei, hartseer groei

Liisa kyk by die kombuisvenster uit na die pragtige uitsig in Helsinki. Sy sien Antti in die tuin, wat hartseer lyk.

"Antti, kan jy my help?" sy het gevra.

“Ja liefie,” sê hy en kom binne. Maar hy het steeds ongelukkig gevoel.

"Antti, jy lyk hartseer. Is jy oukei?" vra Liisa.

“Ek voel iets skort,” het hy gesê.

“Maar ons het ’n lieflike gesin,” het Liisa geantwoord.

"Dis nie jy nie, Liisa. Ek wil net iets meer hê," verduidelik Antti.

“Dit kan ek jou nie gee nie,” sê Liisa hartseer.

“Ek is lief vir jou, Liisa,” het Antti vir haar gesê.

"Is dit genoeg?" vra sy huilend.

Antti het nie geweet wat om te sê nie. Hulle gelukkige lewe was nou vol hartseer.

Chapter 8: Family Grows, Sadness Grows

Liisa looked out of the kitchen window at the beautiful view in Helsinki. She saw Antti in the garden, looking sad.

"Antti, can you help me?" she asked.

"Yes, love," he said, coming inside. But he still felt unhappy.

"Antti, you seem sad. Are you okay?" Liisa asked.

"I feel something is missing," he said.

"But we have a lovely family," Liisa replied.

"It's not you, Liisa. I just want something more," Antti explained.

"I can't give you that," Liisa said sadly.

"I love you, Liisa," Antti told her.

"Is it enough?" she asked, crying.

Antti didn't know what to say. Their happy life was now full of sadness.