Afrikaans | The Price of Sugar, the Cost of Love

Die prys van suiker, die koste van liefde – A2

Hoofstuk 9: Die Gebroke Huwelik

Een sonnige middag sit Liisa en Antti op hul lieflike huis se stoep en kyk na die see. Hulle het hartseer en bekommerd gevoel.

"Antti," sê Liisa, "hoekom is ons nie meer gelukkig nie?"

“Ek weet nie,” antwoord Antti. "Ek voel vasgevang."

"Staak? Ek het gedink ons het 'n goeie lewe gehad."

“Ons het,” het hy ingestem. "Maar ek is nou verveeld."

Liisa het gevra: "Is dit ek? Is ek nie genoeg nie?"

“Nee,” sê Antti. "Ek wil net iets nuuts hê."

"Wil jy saam met ander vroue wees?" sy het gevra.

“Ek weet nie,” antwoord Antti. "Ons is albei ongelukkig. Miskien het ons tyd uitmekaar nodig."

Liisa knik. "Kom ons dink daaroor."

Hulle het stil gesit, nie geweet of hulle liefde gered kon word nie.

Chapter 9: The Broken Marriage

One sunny afternoon, Liisa and Antti sat on their lovely home's patio, looking at the sea. They felt sad and worried.

"Antti," Liisa said, "why aren't we happy anymore?"

"I don't know," Antti answered. "I feel stuck."

"Stuck? I thought we had a good life."

"We did," he agreed. "But I'm bored now."

Liisa asked, "Is it me? Am I not enough?"

"No," Antti said. "I just want something new."

"Do you want to be with other women?" she asked.

"I don't know," Antti replied. "We're both unhappy. Maybe we need time apart."

Liisa nodded. "Let's think about it."

They sat quietly, not knowing if their love could be saved.