Belarusian | The Price of Sugar, the Cost of Love

Кошт цукру, кошт кахання – А1

Раздзел 2: Вялікая хлусня

Анці прыйшоў дадому рана. Ён бачыў паведамленні ад мужчын на планшэце Ліісы. Ён раззлаваўся.

Анці: "Ліса, гэтыя мужчыны - твае татачкі?"

Лііса: «Не, Анці, ты маё адзінае каханне».

Анці: «Ты хлусіў мне! Я не магу табе давяраць».

Лііса: «Калі ласка, Анці. Прабач».

Анці пайшоў, а Лііза заплакала. Іх адносіны разарваліся.

Chapter 2: The Big Lie

Antti came home early. He saw messages from men on Liisa's tablet. He was angry.

Antti: "Liisa, are these men your sugar daddies?"

Liisa: "No, Antti, you're my only love."

Antti: "You lied to me! I can't trust you."

Liisa: "Please, Antti. I'm sorry."

Antti left, and Liisa cried. Their relationship was broken.