Belarusian | The Price of Sugar, the Cost of Love

Кошт цукру, кошт кахання – А1

Раздзел 11: Сумнае жыццё Ліісы

Ліза паглядзела ў люстэрка. Яна наклала макіяж і апранула сукенку. Яе дзеці шумелі.

"Цішэй!" яна сказала.

Лііза пайшла на спатканне з Бернарам.

- Прывітанне, Лііза, - сказаў Бернард.

- Прывітанне, Бернар, - адказала яна.

Размаўлялі, выпівалі. Бернар вельмі крануў яе.

— Хадзем да мяне, — сказаў ён.

- Добра, - пагадзілася яна, адчуваючы сум.

Chapter 11: Liisa's Sad Life

Liisa looked in the mirror. She put on makeup and a dress. Her children were noisy.

"Be quiet!" she said.

Liisa went on a date with Bernard.

"Hello, Liisa," said Bernard.

"Hello, Bernard," she replied.

They talked and had drinks. Bernard touched her a lot.

"Let's go to my place," he said.

"Okay," she agreed, feeling sad.