Belarusian | The Price of Sugar, the Cost of Love

Кошт цукру, кошт кахання – А1

Раздзел 10: Канец шлюбу

Анці патэлефанаваў Ліісе. "Лііса, наш шлюб не добры. Я хачу развесціся", - сумна сказаў ён.

Лііза заплакала. "Ці не можам мы паспрабаваць, Анці? Для нашых дзяцей?"

"Не, Лііса. Я дапамагу грашыма. Але я павінен ісці", - адказаў Анці.

Пазней Лііза жыла з дзецьмі ў маленькай кватэры. Анці атрымліваў асалоду ад свайго новага жыцця, сустракаючыся з новымі жанчынамі. Яны абодва вельмі па-рознаму адчувалі сваё новае жыццё.

Chapter 10: The End of a Marriage

Antti rang Liisa. "Liisa, our marriage isn't good. I want a divorce," he said sadly.

Liisa cried. "Can't we try, Antti? For our children?"

"No, Liisa. I'll help with money. But I must go," Antti replied.

Later, Liisa lived with the kids in a small flat. Antti enjoyed his new life, dating new women. They both felt very different about their new lives.