Belarusian | The Price of Sugar, the Cost of Love

Кошт цукру, кошт кахання – А1

Раздзел 4: Сумная аварыя Хэма

Анці выклікаў хакера, каб той дапамог яму нашкодзіць Хэммо. Яны склалі план з машынай Хэммо.

Хэммо атрымаў тэкст ад Ліісы. Ён усміхнуўся. Затым яго аўтамабіль з'ехаў з дарогі ў хлеў. Хэмо не мог выбрацца. Яму патрэбна была дапамога.

Анці быў шчаслівы. Яго план спрацаваў. Ён піў скотч і глядзеў на фота Ліісы. «Тойва і Вілё наступныя», — сказаў ён.

Chapter 4: Hemmo's Sad Accident

Antti called a hacker to help him hurt Hemmo. They made a plan with Hemmo's car.

Hemmo got a text from Liisa. He smiled. Then his car drove off the road into a barn. Hemmo couldn't get out. He needed help.

Antti was happy. His plan worked. He drank scotch and looked at Liisa's photo. "Toivo and Viljo are next," he said.