Belarusian | The Price of Sugar, the Cost of Love

Кошт цукру, кошт кахання – А2

Раздзел 7: Новы старт

Анці паглядзеў Ліісе ў вочы. Заход сонца залаціў яе твар. — Лііса, мы шмат чаго перажылі, — ціха сказаў ён. "Я думаю, што мы павінны пачаць зноў".

Лііза нервавалася. — Што ты маеш на ўвазе, Анці? — спытала яна.

"Я хачу ажаніцца з табой, Лііса", - сказаў Анці. «Мы можам пачаць спачатку. Ты выйдзеш за мяне замуж?»

Лііза заплакала радаснымі слязьмі. - Так, Анці, - сказала яна.

Яны абняліся, калі заходзіла сонца. Пазней яны пераехалі ў прыгожы дом на беразе мора недалёка ад Хельсінкі.

— Хіба не цудоўна, Анці? - сказала Лііза.

«Так, ідэальна для нас», — адказаў Анці.

Яны атрымлівалі асалоду ад новага сумеснага жыцця. Аднойчы ноччу Лііса сказала: «Мне так пашанцавала, Анці».

«Я зраблю цябе шчаслівай, любоў мая», — паабяцаў Анці.

У новым доме Анці і Лііса пачалі шчаслівае сумеснае жыццё.

Chapter 7: A Fresh Start

Antti looked into Liisa's eyes. The sunset made her face golden. "Liisa, we've been through a lot," he said softly. "I think we should start again."

Liisa felt nervous. "What do you mean, Antti?" she asked.

"I want to marry you, Liisa," Antti said. "We can start fresh. Will you marry me?"

Liisa cried happy tears. "Yes, Antti," she said.

They hugged as the sun set. Later, they moved to a beautiful house by the sea near Helsinki.

"Isn't it lovely, Antti?" Liisa said.

"Yes, perfect for us," Antti replied.

They enjoyed their new life together. One night, Liisa said, "I'm so lucky, Antti."

"I'll keep you happy, my love," Antti promised.

In their new home, Antti and Liisa started a happy life together.