Bulgarian | The Unlikely Idols

Невероятните идоли – A1

Глава 2: Светилището

Йоко показа на приятелите си голям апартамент в Сетагая. „Това е идеално за нашата група!“ тя каза.

Емико попита: "Можем ли да си го позволим?" Юкико отговори: "Можем да използваме парите си заедно."

На следващия ден те посетили апартамента. Те го харесаха и се преместиха. Те решиха да кръстят групата си „Дванадесет завинаги“.

В апартамента те тренираха пеене и танци. Те станаха близки приятели и бяха развълнувани за бъдещето си.

Chapter 2: The Sanctuary

Yoko showed a big flat in Setagaya to her friends. "This is perfect for our group!" she said.

Emiko asked, "Can we afford it?" Yukiko replied, "We can use our money together."

The next day, they visited the flat. They loved it and moved in. They decided on the name "Twelve Forever" for their group.

In the flat, they practised singing and dancing. They became close friends and were excited for their future.