Bulgarian | The Unlikely Idols

Невероятните идоли – A1

Глава 11: Инцидентът

Емико претърпя автомобилна катастрофа. Сега тя е в инвалидна количка. Приятелите й от Twelve Forever я посещават в болницата.

Йоко каза: „Емико, не мога да повярвам. Помагахме си един на друг. Сега не знам какво да правя.“

Емико извика: "Съжалявам, Йоко. Сгреших. Разочаровах те."

Приятелите й обещаха да й помогнат. Те казаха: "Ние сме тук за теб, Емико. Ще те подкрепим."

Chapter 11: The Accident

Emiko had a car accident. Now, she is in a wheelchair. Her friends from Twelve Forever visit her in the hospital.

Yoko said, "Emiko, I can't believe it. We were helping each other. Now, I don't know what to do."

Emiko cried, "I'm sorry, Yoko. I was wrong. I let you down."

Her friends promised to help her. They said, "We're here for you, Emiko. We'll support you."