Bulgarian | The Unlikely Idols

Невероятните идоли – A1

Глава 3: Помощникът

Риоичи, известен музикант, видял жените да пеят и танцуват в парка. Той ги хареса и искаше да помогне.

„Здравей, аз съм Риоичи. Мога да ти помогна с музиката. Мога ли да те гледам как тренираш?“ той каза.

Йоко и Емико казаха: "Да, моля!"

След това Риоичи каза: „Искам да ти помогна да правиш песни и шоута. Нека се срещнем утре.“

Работиха заедно, направиха страхотна песен и се чувстваха много щастливи.

Chapter 3: The Helper

Ryoichi, a famous music man, saw the women singing and dancing in a park. He liked them and wanted to help.

"Hello, I'm Ryoichi. I can help you with music. Can I watch you practise?" he said.

Yoko and Emiko said, "Yes, please!"

After, Ryoichi said, "I want to help you make songs and shows. Let's meet tomorrow."

They worked together, made a great song, and felt very happy.