Bulgarian | The Unlikely Idols

Невероятните идоли – A1

Глава 5: Феновете

Twelve Forever имаше много концерти. Много млади момчета ги харесаха. Томоко каза: "Толкова много момчета аплодираха за нас!" Норико се съгласи: „Ние сме популярни сред тях“.

Представленията им бяха пълни. Те бяха наречени „Невероятните идоли“. Junko каза: "Нашите фенове са сладки." Акико се съгласи: „Те обичат нашите шоута.“

Емико каза: „Нека да работим здраво и да покажем, че възрастта няма значение.“

Chapter 5: The Fans

Twelve Forever had many shows. Many young boys liked them. Tomoko said, "So many boys cheered for us!" Noriko agreed, "We are popular with them."

Their shows were full. They were called "The Unlikely Idols." Junko said, "Our fans are cute." Akiko agreed, "They love our shows."

Emiko said, "Let's work hard and show age doesn't matter."