Bulgarian | Jaap in Moscow

Jaap в Москва – A2

Глава 11: Завръщане в Москва

След смъртта на Надя, Яап се завръща в Москва, за да се изправи лице в лице с миналото си. Среща стария си наставник Иван, който го подкрепя.

Яп: „Москва има толкова много спомени за Надя.“

Иван: "За да се излекуваш, трябва да приемеш нейната загуба."

Яп посети любимите им места и се сбогува на гроба на Надя. Обратно в Амстердам, той отново започна да се радва на живота с помощта на приятели и семейство. Яп си спомни Надя, но също така започна да очаква с нетърпение нови преживявания.

Chapter 11: Returning to Moscow

After Nadya's death, Jaap returned to Moscow to face his past. He met his old mentor, Ivan, who supported him.

Jaap: "Moscow has so many memories of Nadya."

Ivan: "To heal, you must accept her loss."

Jaap visited their favourite places and said goodbye at Nadya's grave. Back in Amsterdam, he started to enjoy life again with the help of friends and family. Jaap remembered Nadya, but also began to look forward to new experiences.