Bulgarian | The Price of Sugar, the Cost of Love

Цената на захарта, цената на любовта – A2

Цената на захарта, цената на любовта – A2

В „Цената на захарта, цената на любовта“ проследете историята на младата Лийза и богатия бизнесмен Анти, докато се впускат в страстно пътешествие, изпълнено с лукс, любов и тайни. Докато животът им се заплита от лъжи и предателство, те трябва да се изправят пред последствията от своя избор. Ще намерят ли щастието накрая или някогашният им искрящ живот ще се разпадне под тежестта на миналите им решения? Гмурнете се в тази завладяваща история за любов, сила и отмъщение, която ще ви държи на ръба на стола ви.

Глава 1: Блестящо начало

Лииса, прекрасна 19-годишна, оправи късата си черна рокля, докато отиде на изискано парти в Ювяскюла. Големият полилей правеше стаята да изглежда топла и светла. Гостите си бъбриха и пиеха. Тя видя Анти, 44-годишен бизнесмен със сива коса и хубав костюм. Двамата се спогледаха и той се приближи до нея.

— Добър вечер — каза той и подаде ръка. "Аз съм Анти. А ти си?"

— Лииза — отвърна тя, ръкувайки се с него.

Те си говореха много и се смееха заедно. Те много се харесаха.

Анти попита: „Харесваш ли изискани неща, Лийза?“

„Правя, но не съм ги изпитала наистина“, каза тя.

— Може би мога да помогна — предложи той, усмихвайки се.

Тази вечер те прекараха специално време в луксозен хотел. Лийза имаше и други богати гаджета, но Анти беше най-вълнуващият. Чувстваше, че той може да й даде прекрасния живот, който искаше.

Chapter 1: A Shiny Start

Liisa, a lovely 19-year-old, fixed her short black dress as she went into a fancy party in Jyväskylä. The big chandelier made the room look warm and bright. Guests were chatting and drinking. She saw Antti, a 44-year-old businessman with grey hair and a nice suit. They looked at each other, and he walked up to her.

"Good evening," he said, offering his hand. "I'm Antti. And you are?"

"Liisa," she replied, shaking his hand.

They talked a lot and laughed together. They liked each other very much.

Antti asked, "Do you like fancy things, Liisa?"

"I do, but I haven't really experienced them," she said.

"Maybe I can help," he suggested, smiling.

That night, they shared a special time in a posh hotel. Liisa had other rich boyfriends, but Antti was the most exciting. She felt he could give her the fancy life she wanted.