Bulgarian | Trainwreck Casanova

Trainwreck Казанова – A1

Trainwreck Казанова – A1

„Trainwreck Casanova“ проследява Стив, самотен мъж, който обича влаковете. След голяма катастрофа той се опитва да промени живота си и да намери любовта. Но нещата се объркват и Стив трябва да се поучи от грешките си. Тази книга е за намирането на баланс и щастие в живота.

Глава 1: Любовни влакове

Стив си играеше с влакчетата си играчки. Приятелят му Петър го посети. Говореха за нов влак.

„Виждали ли сте новия влак Class 68?“ — попита Стив.

"Да, страхотно е!" каза Петър.

Съседката на Стив Джанет дойде. — Моля, направете го тихо — каза тя.

Стив каза, че съжалявам. Джанет си тръгна. Стив се почувства тъжен. — Само влаковете ли ни харесват?

Питър каза: "Не, можем да харесваме и други неща."

Chapter 1: Loving Trains

Steve was playing with his toy trains. His friend Peter visited him. They talked about a new train.

"Have you seen the new Class 68 train?" Steve asked.

"Yes, it's great!" Peter said.

Steve's neighbour Janet came. "Please make it quiet," she said.

Steve said sorry. Janet left. Steve felt sad. "Do we only like trains?"

Peter said, "No, we can like other things too."