Bulgarian | Trainwreck Casanova

Trainwreck Казанова – A1

Глава 10: Прибиране у дома

Стив се върна в малкия си апартамент. Стана му тъжно. Неговият съсед Дейв каза: "Здравей, Стив. Добре ли си?"

Стив отговори: „Да, добре съм. Благодаря, Дейв.“

Стив харесваше влаковете. Дейв дойде с две бири. Говореха за своите хобита.

— Късно е — каза Дейв. "Трябва да вървя."

— Благодаря за бирите — каза Стив. Бяха щастливи, че са приятели.

Chapter 10: Coming Home

Steve came back to his small flat. He felt sad. His neighbour Dave said, "Hello, Steve. Are you OK?"

Steve replied, "Yes, I'm fine. Thanks, Dave."

Steve liked trains. Dave visited with two beers. They talked about their hobbies.

"It's late," said Dave. "I should go."

"Thanks for the beers," said Steve. They were happy to be friends.