Bulgarian | Trainwreck Casanova

Trainwreck Казанова – A1

Глава 2: Злополуката

Стив отиде до релсите, за да види специален влак. Беше с приятеля си Малкълм.

— Вижте, ето го влакът! — каза развълнуван Стив.

— Внимавай, Стив — предупреди го Малкълм.

Стив се приближи твърде много до релсите. Блъсна го друг влак. Малкълм извика линейка.

— Ще се оправи ли? — попита притеснен Малкълм.

— Не знаем — каза парамедикът. — Ще направим всичко възможно.

Chapter 2: The Accident

Steve went to the train tracks to see a special train. He was with his friend, Malcolm.

"Look, there's the train!" Steve said, excited.

"Be careful, Steve," Malcolm warned.

Steve got too close to the tracks. Another train hit him. Malcolm called an ambulance.

"Will he be okay?" Malcolm asked, worried.

"We don't know," the paramedic said. "We'll try our best."