Bulgarian | Trainwreck Casanova

Trainwreck Казанова – A1

Глава 4: Опит за срещи

Стив направи профил в приложения за запознанства. Той съвпадна с Люси.

Стив: "Здравей, Луси! Хубава усмивка. Харесвам влаковете."

Люси: "Благодаря. Какво правиш за забавление?"

Стив: „Харесвам влаковете и разговорите с хората.“

В кръчмата Стив разговаря с жени.

Стив: „Здравейте, дами. Харесвам влаковете.“

Жена: "Просто бъди себе си."

Стив се почувства тъжен, но искаше да продължи да опитва.

Chapter 4: Trying Dating

Steve made a profile on dating apps. He matched with Lucy.

Steve: "Hello, Lucy! Nice smile. I like trains."

Lucy: "Thanks. What do you do for fun?"

Steve: "I like trains and talking to people."

At the pub, Steve talked to women.

Steve: "Hello, ladies. I like trains."

Woman: "Just be yourself."

Steve felt sad but wanted to keep trying.