Bulgarian | Trainwreck Casanova

Trainwreck Казанова – A1

Глава 7: Великият живот

Апартаментът на Стив беше пълен със забавление и музика. Той говори с приятеля си Том.

— Можеш ли да повярваш на това? — попита Стив.

— Невероятно е — каза Том.

Хубава жена на име Джесика дойде при тях. Говореха си и се смееха. Стив се чувстваше много щастлив от новия си живот. Харесваше купоните и приятелите повече от самотата.

Chapter 7: The Great Life

Steve's flat was full of fun and music. He spoke to his friend Tom.

"Can you believe this?" Steve asked.

"It's amazing," Tom said.

A pretty woman named Jessica came up to them. They talked and laughed. Steve felt very happy with his new life. He liked the parties and friends more than being alone.