Bulgarian | Trainwreck Casanova

Trainwreck Казанова – A1

Глава 8: Неприятностите започват

Стив се прибра с вестник. Лицето му беше на първа страница. Беше притеснен.

Стив: "Животът ми свърши, Марк. Казват, че съм правил лоши неща."

Марк: "Направи ли го?"

Стив: "Не! Не е вярно."

Марк се опита да помогне. Говориха какво да правят по-нататък. Те знаеха, че ще бъде трудно.

Chapter 8: The Trouble Begins

Steve came home with a newspaper. His face was on the front page. He was worried.

Steve: "My life is over, Mark. They say I did bad things."

Mark: "Did you do it?"

Steve: "No! It's not true."

Mark tried to help. They talked about what to do next. They knew it would be hard.