Catalan | The Unlikely Idols

Els ídols improbables - A2

Els ídols improbables - A2

Uneix-te a la Yoko, l'Emiko i els seus amics mentre persegueixen els seus somnis perduts de convertir-se en ídols a "The Unlikely Idols". Segueix el seu emocionant viatge mentre formen l'únic grup d'ídols, Twelve Forever, i experimenta els alts i baixos de la fama. Però la seva determinació serà suficient per superar els reptes que s'enfronten? Descobriu-ho en aquesta història captivadora sobre l'amistat, les segones oportunitats i el preu de la fama.

Capítol 1: El somni

La Yoko i l'Emiko es van asseure al parc amb fulles de tardor al seu voltant. Van ser amics durant molt de temps i sovint parlaven de les seves vides.

La Yoko va dir: "Emiko, penses en els nostres somnis quan érem joves?"

Emiko va somriure: "Sí, Yoko. Volia ser cantant, però la vida va passar".

"Volia ser ballarina", va respondre la Yoko.

Emiko va suggerir: "I si fem un grup d'ídols amb dones de la nostra edat?"

La Yoko va acceptar i van trobar deu dones més per unir-s'hi.

A la seva primera reunió, tothom va compartir els seus somnis. Es van sentir propers i emocionats per començar aquesta aventura.

La Yoko va dir: "Prometem que seguirem els nostres somnis junts".

"Als nostres somnis!" Emiko va dir, i tots van aplaudir.

Chapter 1: The Dream

Yoko and Emiko sat in the park with autumn leaves around them. They were friends for a long time and often talked about their lives.

Yoko said, "Emiko, do you think about our dreams when we were young?"

Emiko smiled, "Yes, Yoko. I wanted to be a singer, but life happened."

"I wanted to be a dancer," Yoko replied.

Emiko suggested, "What if we make an idol group with women our age?"

Yoko agreed, and they found ten more women to join them.

At their first meeting, everyone shared their dreams. They felt close and excited to start this adventure.

Yoko said, "Let's promise to follow our dreams together."

"To our dreams!" Emiko said, and they all cheered.