Catalan | The Unlikely Idols

Els ídols improbables - A2

Capítol 6: L'excés

Twelve Forever es va fer més famós i la vida es va fer més difícil. Per oblidar-se dels seus problemes, van començar a fer grans festes i a provar drogues.

Una nit, la Yoko va dir: "Anem a fer una festa divertida amb els nostres fans!" Els altres van estar d'acord i tots s'ho van passar molt bé. La Naoko els va oferir drogues i les van provar. Tothom es va sentir increïble, i volien fer-ho més.

A mesura que passava el temps, feien més i més festes salvatges. Això no va ser bo per a la seva salut o les seves amistats. Un dia, l'Ayako va dir: "Hem d'anar amb compte. Estem oblidant per què vam començar a fer música". Però les festes i les drogues eren massa emocionants per aturar-se i van perdre de vista els seus somnis.

Chapter 6: The Excess

Twelve Forever became more famous, and life got harder. To forget about their problems, they started having big parties and trying drugs.

One night, Yoko said, "Let's have a fun party with our fans!" The others agreed, and they all had a great time. Naoko offered them drugs, and they tried them. Everyone felt amazing, and they wanted to do it more.

As time went on, they had more and more wild parties. This was not good for their health or friendships. One day, Ayako said, "We need to be careful. We're forgetting why we started making music." But the parties and drugs were too exciting to stop, and they lost sight of their dreams.