Catalan | The Price of Sugar, the Cost of Love

El preu del sucre, el cost de l'amor - A1

Capítol 2: La gran mentida

Antti va arribar d'hora a casa. Va veure missatges d'homes a la tauleta de la Liisa. Estava enfadat.

Antti: "Liisa, aquests homes són els teus sugar daddies?"

Liisa: "No, Antti, ets el meu únic amor".

Antti: "M'has mentit! No puc confiar en tu".

Liisa: "Si us plau, Antti. Ho sento."

Antti va marxar i la Liisa va plorar. La seva relació es va trencar.

Chapter 2: The Big Lie

Antti came home early. He saw messages from men on Liisa's tablet. He was angry.

Antti: "Liisa, are these men your sugar daddies?"

Liisa: "No, Antti, you're my only love."

Antti: "You lied to me! I can't trust you."

Liisa: "Please, Antti. I'm sorry."

Antti left, and Liisa cried. Their relationship was broken.