Catalan | The Price of Sugar, the Cost of Love

El preu del sucre, el cost de l'amor - A1

Capítol 11: La trista vida de la Liisa

Liisa es va mirar al mirall. Es va maquillar i un vestit. Els seus fills eren sorollosos.

"Esteu quiet!" ella va dir.

La Liisa va tenir una cita amb Bernard.

"Hola, Liisa", va dir en Bernard.

"Hola, Bernard", va respondre ella.

Van parlar i van beure. Bernard la va tocar molt.

"Anem al meu lloc", va dir.

"D'acord", va acceptar ella, sentint-se trista.

Chapter 11: Liisa's Sad Life

Liisa looked in the mirror. She put on makeup and a dress. Her children were noisy.

"Be quiet!" she said.

Liisa went on a date with Bernard.

"Hello, Liisa," said Bernard.

"Hello, Bernard," she replied.

They talked and had drinks. Bernard touched her a lot.

"Let's go to my place," he said.

"Okay," she agreed, feeling sad.