Cebuano | The Unlikely Idols

Ang Dili Mahimong mga Idolo - A1

Kapitulo 6: Ang Sobra

Nahimong sikat kaayo ang Twelve Forever. Ang mga babaye mibati og stress. Nagsugod sila sa paghimog dagkong mga party ug pagsulay sa mga droga.

Miingon si Yoko, "Mag-party ta sa atong mga fans!" Ang mga babaye misulay ug droga ug nalingaw. Daghan pa silag mga party kauban ang mga fans.

Miingon si Ayako, "Kinahanglan nga mohunong ta. Dili kini maayo alang kanato." Apan ang mga babaye padayong nag-party ug naggamit ug droga. Nakalimtan nila ang ilang mga damgo.

Chapter 6: The Excess

Twelve Forever became very famous. The women felt stressed. They started having big parties and trying drugs.

Yoko said, "Let's have a party with our fans!" The women tried drugs and had fun. They had more parties with fans.

Ayako said, "We should stop. It's not good for us." But the women kept having parties and using drugs. They forgot their dreams.