Cebuano | Jaap in Moscow

Jaap sa Moscow - A1

Jaap sa Moscow - A1

Si Jaap usa ka batan-ong lalaki gikan sa Holland. Siya mibalhin sa Moscow alang sa usa ka trabaho. Sa Moscow, nahimamat niya si Nadya. Nagkahigugmaay sila. Apan ang kinabuhi sa Moscow dili sayon. Nahibal-an ni Jaap ang bahin sa kinabuhi ug politika sa Russia. Makalahutay ba ang ilang gugma niining malisod nga kalibotan? Basaha kining kulbahinam nga istorya aron masayran.

Kapitulo 1: Kinabuhi sa Metro sa Moscow

Si Jaap miabot sa Moscow. Mibalhin siya sa usa ka patag. Si Olga, ang iyang tag-iya sa yuta, miingon, "Welcome, Jaap."

“Salamat, Olga,” tubag niya. "Nalipay ko nga magmaneho sa mga tren sa metro."

Nahimamat ni Jaap si Alexei sa trabahoan. "Ganahan ka ba sa Moscow?" pangutana ni Alexei.

"Ganahan ko niini!" Matud ni Jaap. "Gusto kong makat-on og dugang mahitungod sa Russia."

Nalingaw si Jaap sa kinabuhi sa Moscow. Sa wala madugay, siya makaila sa usa ka babaye nga ginganlan og Nadya.

Chapter 1: Metro Life in Moscow

Jaap arrived in Moscow. He moved into a flat. Olga, his landlord, said, "Welcome, Jaap."

"Thanks, Olga," he replied. "I'm excited to drive metro trains."

Jaap met Alexei at work. "Do you like Moscow?" Alexei asked.

"I love it!" Jaap said. "I want to learn more about Russia."

Jaap enjoyed Moscow life. Soon, he would meet a woman named Nadya.