Cebuano | Jaap in Moscow

Jaap sa Moscow - A1

Kapitulo 3: Madanihon nga mga Gabii

Usa ka adlaw, si Jaap ug Nadya miadto sa laing posh party. Natingala si Jaap ug miingon, "Wow, Nadya, nindot kaayo ni!"

Mipahiyom si Nadya ug mitubag, "Oo, Jaap, kini usa ka espesyal nga kalibutan. Apan pag-amping. Dili tanan maayo."

Nakita ni Jaap ang mga importanteng tawo nga nag-estorya. Ingon siya, "Murag dula, di ba?"

Nisugot si Nadya. "Oo, gusto nila ang gahum. Kini makapaikag apan dili luwas."

Sang ulihi, ginpamangkot ni Jaap si Nadya, "Nabalaka ka bala sa katalagman?"

Morag nabalaka si Nadya. "Oo, kinahanglan kitang mag-amping. Kini ang atong kinabuhi."

Si Jaap ug Nadya nagpabiling magkauban, bisan pag nagkalisodlisod. Ang ilang gugma nakatabang kanila. Apan adunay usa ka dako nga moabut.

Chapter 3: Glamorous Nights

One day, Jaap and Nadya went to another posh party. Jaap was amazed and said, "Wow, Nadya, this is so fancy!"

Nadya smiled and replied, "Yes, Jaap, it's a special world. But be careful. Not everything is good."

Jaap saw important people talking. He said, "It's like a game, right?"

Nadya agreed. "Yes, they want power. It's interesting but not safe."

Later, Jaap asked Nadya, "Do you worry about the danger?"

Nadya looked worried. "Yes, we must be careful. It's our life."

Jaap and Nadya stayed together, even when things got hard. Their love helped them. But something big was coming.