Cebuano | The Price of Sugar, the Cost of Love

Ang Presyo sa Asukal, ang Gasto sa Gugma - A1

Kapitulo 5: Ang Kabalaka ni Toivo ug Viljo

Naglakaw si Toivo sa ngitngit nga lawak, nagkupot sa iyang telepono. Mitan-aw si Viljo sa iyang kompyuter. Naguol sila kay nagtuo sila nga walay kuwarta ang ilang kompanya. Misulod si Antti ug nagpakaaron-ingnon nga naguol usab.

Antti: Makatabang ko. Akong paliton ang imong mga bahin sa mubu nga presyo.

Toivo: Salamat, Antti.

Misugot sab si Viljo, apan gibati siyag katingad-an. Wala sila kahibalo nga gilimbongan sila ni Antti.

Chapter 5: Toivo and Viljo's Worry

Toivo walked in the dark room, holding his phone. Viljo looked at his computer. They were sad because they thought their company had no money. Antti came in and pretended to be sad too.

Antti: I can help. I'll buy your shares for a low price.

Toivo: Thank you, Antti.

Viljo agreed too, but he felt strange. They didn't know Antti was tricking them.