Cebuano | Trainwreck Casanova

Trainwreck Casanova - A1

Kapitulo 4: Pagsulay sa Pakig-date

Naghimo og profile si Steve sa mga dating app. Gipares niya si Lucy.

Steve: "Hello, Lucy! Nindot nga pahiyom. Ganahan ko sa mga tren."

Lucy: "Salamat. Unsay imong gibuhat para maglingaw-lingaw?"

Steve: "Ganahan ko sa mga tren ug makig-istorya sa mga tawo."

Sa pub, nakigsulti si Steve sa mga babaye.

Steve: "Hello, mga babaye. Ganahan ko sa mga tren."

Babaye: "Basta sa imong kaugalingon."

Si Steve mibati og kasubo apan gusto nga magpadayon sa pagsulay.

Chapter 4: Trying Dating

Steve made a profile on dating apps. He matched with Lucy.

Steve: "Hello, Lucy! Nice smile. I like trains."

Lucy: "Thanks. What do you do for fun?"

Steve: "I like trains and talking to people."

At the pub, Steve talked to women.

Steve: "Hello, ladies. I like trains."

Woman: "Just be yourself."

Steve felt sad but wanted to keep trying.