Cebuano | Trainwreck Casanova

Trainwreck Casanova - A1

Kapitulo 5: Maningkamot

Si Steve naningkamot pag-ayo sa pagpangita og uyab, apan dili kini sayon. Nangayo siyag tabang online.

Steve: "Dili ko makakita ug uyab. Unsa may akong buhaton?"

Online Friend: "Ayaw pag-undang. Pagsalig."

Nahimamat ni Steve si Emily online. Ganahan sila sa samang mga butang.

Steve: "Hi Emily. Ganahan ka ug tren?"

Emily: "Oo, ako. Sultihi ko ug dugang."

Nalipay si Steve. Makigkita siya kang Emily aron magkape.

Chapter 5: Trying Hard

Steve tried hard to find a girlfriend, but it was not easy. He asked for help online.

Steve: "I can't find a girlfriend. What can I do?"

Online Friend: "Don't give up. Be confident."

Steve met Emily online. They liked the same things.

Steve: "Hi Emily. Do you like trains?"

Emily: "Yes, I do. Tell me more."

Steve was happy. He would meet Emily for a coffee.