Cebuano | Trainwreck Casanova

Trainwreck Casanova - A2

Kapitulo 11: Kinabuhi sa Riles

Gibutang ni Steve ang gamay nga station master tapad sa plataporma. Mibagting ang doorbell. Giablihan niya ang pultahan ug nakita niya ang iyang silingan nga si Ian.

"Hi, Steve. Naa kay package. Dugang tren?" pangutana ni Ian.

"Oo nga" sabi ni Steve. "Naa koy bag-ong mga tren ug mga karwahe."

"Ganahan ka sa mga tren," mipahiyom si Ian. "Moadto ka ba sa Model Railway Convention?"

“Oo, excited ko,” tubag ni Steve.

"Nakahunahuna ka ba bahin sa paghatag mga paglibot sa imong modelo nga riles?" pangutana ni Ian.

"Basin sa umaabot," ni Steve.

“Sige, paglingaw-lingaw,” ni Ian, mibiya.

Mibalik si Steve sa iyang mga tren. Gitan-aw niya ang litrato sa mga higala nga ganahan usab sa mga tren. “Tingali panahon na nga ipaambit ang akong hilig,” naghunahuna siya.

Chapter 11: Life on the Rails

Steve put the small station master next to the platform. The doorbell rang. He opened the door and saw his neighbour, Ian.

"Hi, Steve. You got a package. More trains?" Ian asked.

"Yes," Steve said. "I got new locomotives and carriages."

"You love trains," Ian smiled. "Are you going to the Model Railway Convention?"

"Yes, I'm excited," Steve replied.

"Have you thought about giving tours of your model railway?" Ian asked.

"Maybe someday," Steve said.

"Alright, have fun," Ian said, leaving.

Steve went back to his trains. He looked at a photo of friends who liked trains too. "Maybe it's time to share my passion," he thought.