Afrikaans | The Price of Sugar, the Cost of Love

Die prys van suiker, die koste van liefde – A1

Hoofstuk 4: Hemmo se hartseer ongeluk

Antti het 'n kuberkraker gebel om hom te help om Hemmo seer te maak. Hulle het 'n plan gemaak met Hemmo se kar.

Hemmo het 'n SMS van Liisa gekry. Hy glimlag. Toe ry sy motor van die pad af tot in 'n skuur. Hemmo kon nie uitkom nie. Hy het hulp nodig gehad.

Antti was gelukkig. Sy plan het gewerk. Hy het scotch gedrink en na Liisa se foto gekyk. “Toivo en Viljo is volgende,” het hy gesê.

Chapter 4: Hemmo's Sad Accident

Antti called a hacker to help him hurt Hemmo. They made a plan with Hemmo's car.

Hemmo got a text from Liisa. He smiled. Then his car drove off the road into a barn. Hemmo couldn't get out. He needed help.

Antti was happy. His plan worked. He drank scotch and looked at Liisa's photo. "Toivo and Viljo are next," he said.