Afrikaans | The Price of Sugar, the Cost of Love

Die prys van suiker, die koste van liefde – A1

Hoofstuk 11: Liisa se hartseer lewe

Liisa kyk in die spieël. Sy het grimering en 'n rok aangetrek. Haar kinders het geraas.

"Bly stil!" sy het gese.

Liisa het met Bernard op 'n afspraak gegaan.

“Hallo, Liisa,” sê Bernard.

“Hallo, Bernard,” antwoord sy.

Hulle het gepraat en drankies gedrink. Bernard het haar baie geraak.

“Kom ons gaan na my plek toe,” het hy gesê.

“Oukei,” stem sy saam en voel hartseer.

Chapter 11: Liisa's Sad Life

Liisa looked in the mirror. She put on makeup and a dress. Her children were noisy.

"Be quiet!" she said.

Liisa went on a date with Bernard.

"Hello, Liisa," said Bernard.

"Hello, Bernard," she replied.

They talked and had drinks. Bernard touched her a lot.

"Let's go to my place," he said.

"Okay," she agreed, feeling sad.