Afrikaans | The Price of Sugar, the Cost of Love

Die prys van suiker, die koste van liefde – A1

Hoofstuk 9: Die Gebroke Huwelik

Liisa en Antti het buite hul groot huis gesit. Hulle het hartseer gevoel.

"Antti, hoekom is ons nie gelukkig nie?" vra Liisa.

"Ek weet nie, Liisa. Ek voel vasgevang," sê Antti.

"Is dit ek?" Liisa het gehuil.

“Nee, ek wil net iets nuuts hê,” het Antti gesê.

“Miskien het ons ’n blaaskans nodig,” het Liisa voorgestel.

“Ja, kom ons dink oor wat ons wil hê,” stem Antti saam.

Chapter 9: The Broken Marriage

Liisa and Antti sat outside their big house. They felt sad.

"Antti, why are we not happy?" asked Liisa.

"I don't know, Liisa. I feel trapped," said Antti.

"Is it me?" Liisa cried.

"No, I just want something new," Antti said.

"Maybe we need a break," Liisa suggested.

"Yes, let's think about what we want," agreed Antti.