Bulgarian | The Unlikely Idols

Невероятните идоли – B1

Глава 5: Почитателите

Първата песен на Twelve Forever стана все по-популярна и те започнаха да правят концерти на живо. Те бързо разбраха, че повечето от феновете им са млади тийнейджъри. Момчетата обичаха да гледат по-възрастните жени, облечени като ученички на сцената.

След един концерт Томоко каза развълнувано на групата: "Видяхте ли всички млади момчета в публиката тази вечер? Те наистина ни аплодираха!" Тя се засмя, намирайки го за смешно.

Норико се съгласи: „Да, и аз видях това. Изглежда, че сме много популярни сред тази възрастова група.“ Тя също се засмя.

Тъй като повече тийнейджъри станаха фенове, те продадоха повече билети. Скоро Twelve Forever свирят в пълни зали и получават все повече и повече фенове.

Един ден, когато жените били в апартамента си в Сетагая, Сачико показала на приятелките си статия за тях. „Вижте това, момичета. Вестниците ни наричат „Невероятните идоли“. Казват, че сме различни от другите групи и затова младите ни харесват."

Джунко добави: „Страхотно е, че имаме толкова вярна група фенове. Младите момчета са толкова сладки и добре изглеждащи, нали?“

Акико се съгласи: „Абсолютно! Страхотно е да ги видиш толкова развълнувани от нашите шоута. Това ни кара да се чувстваме наистина специални.“

Twelve Forever продължават да правят шоута и да печелят повече фенове. Смятаха, че е смешно, че са популярни сред по-младите хора. Въпреки че понякога беше трудно, те останаха близки приятели и искаха да дадат всичко от себе си за новия си успех.

Емико каза, смеейки се с приятелите си, „Постигнахме толкова много и всичко това е благодарение на нашите прекрасни фенове. Нека продължим да работим здраво и да им покажем, че възрастта е само число и можете да следвате мечтите си по всяко време.“

Chapter 5: The Admirers

Twelve Forever's first song was getting more popular, and they started doing live shows. They quickly realised that most of their fans were young teenage boys. The boys loved watching the older women dressed as schoolgirls on stage.

After one concert, Tomoko said excitedly to the group, "Did you see all the young lads in the audience tonight? They were really cheering for us!" She laughed, finding it funny.

Noriko agreed, "Yes, I saw that as well. It looks like we're really popular with that age group." She also laughed.

As more teenage boys became fans, they sold more tickets. Soon, Twelve Forever were playing to full venues and getting more and more fans.

One day, when the women were at their flat in Setagaya, Sachiko showed her friends an article about them. "Look at this, girls. The newspapers are calling us 'The Unlikely Idols.' They say we're different from other groups, and that's why the young people like us."

Junko added, "It's great that we have such a loyal group of fans. The young boys are so cute and good-looking, aren't they?"

Akiko agreed, "Absolutely! It's brilliant to see them so excited about our shows. It makes us feel really special."

Twelve Forever kept doing shows and getting more fans. They thought it was funny that they were popular with younger people. Even though it was sometimes hard, they stayed close friends and wanted to do their best with their new success.

Emiko said, laughing with her friends, "We've achieved so much, and it's all thanks to our lovely fans. Let's keep working hard and show them that age is only a number, and you can follow your dreams at any time."