Catalan | The Unlikely Idols

Els ídols improbables - A1

Els ídols improbables - A1

Uneix-te a Yoko, Emiko i deu dones més mentre inicien una nova aventura per convertir-se en ídols. Amb música divertida, vestits acolorits i un mentor famós, el seu grup "Twelve Forever" guanya ràpidament fans. Però la fama pot ser difícil i els amics han d'afrontar grans reptes junts. Poden trobar la veritable felicitat en les seves noves vides? Segueix els alts i baixos d'aquests ídols improbables en aquesta història emocionant i commovedora.

Capítol 1: El somni

Yoko i Emiko eren amics. Es van asseure en un parc i van parlar de vells somnis. Emiko volia ser cantant i Yoko ballarina.

Emiko va dir: "Fem un grup de cantants i ballarins de la nostra edat!" Yoko va estar d'acord. Van demanar a deu dones més que s'hi unís. Totes les dones van dir que sí. Es van conèixer a casa de la Yoko i van prometre seguir els seus somnis junts.

Chapter 1: The Dream

Yoko and Emiko were friends. They sat in a park and talked about old dreams. Emiko wanted to be a singer and Yoko a dancer.

Emiko said, "Let's make a group of singers and dancers our age!" Yoko agreed. They asked ten other women to join. All women said yes. They met at Yoko's home and promised to follow their dreams together.