Catalan | The Unlikely Idols

Els ídols improbables - A1

Capítol 3: L'ajudant

Ryoichi, un famós home de música, va veure les dones cantant i ballant en un parc. Li agradaven i volia ajudar.

"Hola, sóc Ryoichi. Et puc ajudar amb la música. Puc veure com entrenes?" Ell va dir.

Yoko i Emiko van dir: "Sí, si us plau!"

Després, Ryoichi va dir: "Vull ajudar-te a fer cançons i espectacles. Ens veiem demà".

Van treballar junts, van fer una gran cançó i es van sentir molt feliços.

Chapter 3: The Helper

Ryoichi, a famous music man, saw the women singing and dancing in a park. He liked them and wanted to help.

"Hello, I'm Ryoichi. I can help you with music. Can I watch you practise?" he said.

Yoko and Emiko said, "Yes, please!"

After, Ryoichi said, "I want to help you make songs and shows. Let's meet tomorrow."

They worked together, made a great song, and felt very happy.