Catalan | The Price of Sugar, the Cost of Love

El preu del sucre, el cost de l'amor - A2

Capítol 7: Un nou començament

Antti va mirar als ulls de la Liisa. La posta de sol li va donar la cara. "Liisa, hem passat per moltes coses", va dir suaument. "Crec que hauríem de tornar a començar".

La Liisa es va sentir nerviosa. —Què vols dir, Antti? ella va preguntar.

"Vull casar-me amb tu, Liisa", va dir Antti. "Podem començar de nou. Et casaràs amb mi?"

La Liisa va plorar llàgrimes de felicitat. "Sí, Antti", va dir.

Es van abraçar mentre el sol es va posar. Més tard, es van traslladar a una bonica casa vora el mar prop d'Hèlsinki.

"No és encantador, Antti?" va dir la Liisa.

"Sí, perfecte per a nosaltres", va respondre Antti.

Van gaudir de la seva nova vida junts. Una nit, la Liisa va dir: "Tinc molta sort, Antti".

"Et mantindré feliç, amor meu", va prometre Antti.

A la seva nova llar, Antti i Liisa van començar una vida feliç junts.

Chapter 7: A Fresh Start

Antti looked into Liisa's eyes. The sunset made her face golden. "Liisa, we've been through a lot," he said softly. "I think we should start again."

Liisa felt nervous. "What do you mean, Antti?" she asked.

"I want to marry you, Liisa," Antti said. "We can start fresh. Will you marry me?"

Liisa cried happy tears. "Yes, Antti," she said.

They hugged as the sun set. Later, they moved to a beautiful house by the sea near Helsinki.

"Isn't it lovely, Antti?" Liisa said.

"Yes, perfect for us," Antti replied.

They enjoyed their new life together. One night, Liisa said, "I'm so lucky, Antti."

"I'll keep you happy, my love," Antti promised.

In their new home, Antti and Liisa started a happy life together.