Catalan | The Price of Sugar, the Cost of Love

El preu del sucre, el cost de l'amor - A2

Capítol 11: La trista vida de la Liisa

La Liisa es va mirar al mirall i va sospirar. La seva cara ara semblava més gran. Es va maquillar i es va vestir per a la seva cita aquesta nit. Necessitava els diners per tenir cura dels seus fills.

A la sala d'estar, els seus fills feien soroll. "Silenci, si us plau!" va trucar. Van deixar de lluitar.

La Liisa va sortir del seu pis i va veure la seva veïna, la Susan. "Torneu a sortir?" va preguntar la Susan.

"Sí, una altra cita", va dir la Liisa.

"Aneu amb compte", va advertir la Susan.

La Liisa va conèixer Bernard al pub. Van parlar i van beure. Bernard la va tocar molt, però ella el va deixar. Va preguntar: "Podem anar al meu lloc?"

La Liisa va assentir. Se sentia trista per la seva vida, però sabia que havia de fer això per la seva família.

Chapter 11: Liisa's Sad Life

Liisa looked in the mirror and sighed. Her face looked older now. She put on makeup and got dressed for her date tonight. She needed the money to take care of her children.

In the living room, her kids were noisy. "Be quiet, please!" she called. They stopped fighting.

Liisa left her flat and saw her neighbour, Susan. "Going out again?" Susan asked.

"Yes, another date," Liisa said.

"Be careful," Susan warned.

Liisa met Bernard at the pub. They talked and had drinks. Bernard touched her a lot, but she let him. He asked, "Can we go to my place?"

Liisa nodded. She felt sad about her life but knew she had to do this for her family.