Catalan | The Price of Sugar, the Cost of Love

El preu del sucre, el cost de l'amor - B1

Capítol 9: El matrimoni esvaït

Una tarda lluminosa, la Liisa i l'Antti estaven assegudes al seu bonic pati, mirant el mar brillant de l'arxipèlag. Hi havia una tensió notable entre ells, i fins i tot amb la bella vista, les seves ments estaven plenes d'infelicitat.

"Antti", va dir la Liisa, acabant el silenci. "Què ens ha passat? Abans érem molt feliços".

Antti va deixar escapar un fort sospir, mirant l'horitzó. "No ho sé, Liisa. Sembla que ens estem separant. No puc evitar sentir-me... atrapat".

"Enganxat?" Liisa va preguntar amb la veu tremolosa. "Vaig pensar que estàvem creant una vida junts".

"Hem estat", va acceptar Antti. "Però alguna cosa va canviar al llarg del camí. No ho puc explicar".

La Liisa el va mirar amb els ulls plens de llàgrimes. "Sóc jo? No sóc suficient per a tu ara?"

Antti va dubtar abans de respondre: "No és això, Liisa. És que... trobo a faltar l'emoció de la nostra vella vida. Ara tot sembla tan normal".

"Normal?" Liisa va dir amb incredulitat. "Tenim sis fills meravellosos, una casa preciosa i tot el que podríem desitjar. Com és normal?"

Antti es va passar la mà pels cabells, frustrant-se més. "No són les coses materials, Liisa. M'he avorrit. Vull... varietat".

"Varietat?" Va repetir la Liisa, amb la veu trencada. "Estàs dient que vols conèixer altres dones?"

Antti va apartar la mirada, incapaç de mirar-la. "No sé què vull, Liisa. Només sé que no sóc feliç. I veig que tu tampoc ho ets".

La Liisa es va eixugar les llàgrimes, la seva veu freda i distant. "Potser necessitem una estona separada, Antti. És hora de pensar què volem realment".

Antti va assentir, finalment mirant-la. "Potser tens raó. Hem de ser honestos amb nosaltres mateixos i amb els altres".

Quan el sol començava a posar-se, la Liisa i l'Antti es van asseure en silenci, cadascuna perdut en els seus pensaments. La parella abans feliç, ara plena de dubtes i incerteses, no podia imaginar un futur on es pogués reavivar el seu amor. I així, es van asseure, amb el cor carregat de la càrrega del seu matrimoni esvaït, buscant respostes que semblaven escapar-se'ls.

Chapter 9: The Fading Marriage

One bright afternoon, Liisa and Antti were sitting on their lovely patio, gazing at the sparkling sea of the archipelago. There was a noticeable tension between them, and even with the beautiful view, their minds were filled with unhappiness.

"Antti," Liisa said, ending the silence. "What's happened to us? We used to be so happy."

Antti let out a heavy sigh, looking at the horizon. "I don't know, Liisa. It feels like we're growing apart. I can't help but feel... stuck."

"Stuck?" Liisa asked, her voice shaking. "I thought we were creating a life together."

"We were," Antti agreed. "But something changed along the way. I can't quite explain it."

Liisa looked at him, her eyes filled with tears. "Is it me? Am I not enough for you now?"

Antti hesitated before answering, "It's not that, Liisa. It's just... I miss the excitement of our old life. Everything now seems so ordinary."

"Ordinary?" Liisa said with disbelief. "We have six wonderful children, a beautiful house, and everything we could ever want. How is that ordinary?"

Antti ran his hand through his hair, getting more frustrated. "It's not the material things, Liisa. I've become bored. I want... variety."

"Variety?" Liisa repeated, her voice cracking. "Are you saying you want to meet other women?"

Antti looked away, unable to face her. "I don't know what I want, Liisa. I just know I'm not happy. And I can see that you're not happy either."

Liisa wiped her tears, her voice cold and distant. "Maybe we need some time apart, Antti. Time to think about what we really want."

Antti nodded, finally looking at her. "You might be right. We need to be honest with ourselves and each other."

As the sun started to set, Liisa and Antti sat quietly, each lost in their thoughts. The once-happy couple, now filled with doubt and uncertainty, couldn't imagine a future where their love could be rekindled. And so, they sat, their hearts heavy with the burden of their fading marriage, searching for answers that seemed to escape them.