Cebuano | The Unlikely Idols

Ang Dili Mahimong mga Idolo - A2

Kapitulo 4: Ang Dakong Panahon

Andam na ang unang single sa Twelve Forever. Si Ryoichi ug ang mga babaye nagtrabaho pag-ayo. Excited sila sa ilang debut.

Miingon si Ryoichi, "Ugma, ang 'Boys in My Heart' mogawas. Sa akong hunahuna kini magmalampuson."

Nangutana si Yukiko, "Unsa may hunahunaon sa mga tawo?"

Mitubag si Ryoichi, "Ang uban ganahan niini, ang uban dili. Pero naa kay fans."

Pagka ugma, nigawas ang kanta. Ang ubang mga tawo nakagusto niini, ang uban wala. Giingnan ni Ayako ang grupo, "Dili namo tugotan ang dili maayo nga mga komentaryo nga makapugong kanamo."

Miuyon si Chieko, "Naa mi mga fans ug gituman namo ang among damgo."

Midako ang ilang fanbase, ug sa wala madugay ang ilang single naa sa top 20. Malipayon sila ug andam sa umaabot isip Twelve Forever.

Chapter 4: The Big Moment

Twelve Forever's first single was ready. Ryoichi and the women had worked very hard. They were excited for their debut.

Ryoichi said, "Tomorrow, 'Boys in My Heart' comes out. I think it will be a success."

Yukiko asked, "What will people think?"

Ryoichi replied, "Some will like it, some won't. But you'll have fans."

The next day, the song came out. Some people liked it, others didn't. Ayako told the group, "We can't let the bad comments stop us."

Chieko agreed, "We have fans and we're living our dream."

Their fanbase grew, and soon their single was in the top 20. They were happy and ready for the future as Twelve Forever.