Cebuano | Jaap in Moscow

Jaap sa Moscow - A2

Kapitulo 3: Nindot nga mga Partido

Si Jaap ug Nadya nagsugod sa pag-adto sa mga posh party sa Moscow. Nahimamat nila ang mga adunahan ug importanteng mga politiko. Gibati ni Jaap nga medyo wala sa lugar apan naghinam-hinam usab.

"Wow, Nadya, talagsaon kini!" ni Jaap sa hilom. "Wala gyud ko maghunahuna nga moadto ako sa mga partido nga sama niini."

Mipahiyom si Nadya. "Welcome sa posh Moscow, Jaap. Apan pag-amping. Ang mga butang dili kanunay kung unsa ang ilang hitsura."

Sa mga party, nakita ni Jaap ang mga tawo nga naghimo og mga deal ug nagdula alang sa gahum. Gisultihan niya si Nadya bahin niini.

"Murag duwa sa chess, di ba?" ingon siya.

“Exactly,” tubag ni Nadya. "Ang tanan gusto nga mahimong gamhanan. Kini makapaikag apan peligroso."

Usa ka gabii, gipangutana ni Jaap si Nadya, "Nabalaka ka ba nga magkagubot?"

Nitubag si Nadya, "Oo, Jaap. Kinahanglang mag-amping ta. Pero makaya ra ta."

Nagpabiling suod si Jaap ug Nadya ug nahimong mas kulbahinam ang ilang kinabuhi.

Chapter 3: Fancy Parties

Jaap and Nadya started going to posh parties in Moscow. They met rich people and important politicians. Jaap felt a bit out of place but also excited.

"Wow, Nadya, this is amazing!" said Jaap quietly. "I never thought I'd be at parties like this."

Nadya smiled. "Welcome to posh Moscow, Jaap. But be careful. Things aren't always what they seem."

At the parties, Jaap saw people making deals and playing games for power. He talked to Nadya about it.

"It's like a game of chess, isn't it?" he said.

"Exactly," Nadya replied. "Everyone wants to be powerful. It's interesting but dangerous."

One night, Jaap asked Nadya, "Do you ever worry about getting into trouble?"

Nadya answered, "Yes, Jaap. We must be careful. But we can handle it together."

Jaap and Nadya stayed close and their lives became even more exciting.