Cebuano | Jaap in Moscow

Jaap sa Moscow - A2

Kapitulo 11: Pagbalik sa Moscow

Human sa kamatayon ni Nadya, si Jaap mibalik sa Moscow aron atubangon ang iyang kagahapon. Nahimamat niya ang iyang tigulang nga magtutudlo, si Ivan, nga nagsuporta kaniya.

Jaap: "Ang Moscow adunay daghang mga panumduman ni Nadya."

Ivan: "Aron makaayo, kinahanglan nimong dawaton ang iyang pagkawala."

Gibisita ni Jaap ang ilang mga paboritong lugar ug nanamilit sa lubnganan ni Nadya. Balik sa Amsterdam, nagsugod siya sa pagtagamtam pag-usab sa kinabuhi uban sa tabang sa mga higala ug pamilya. Nahinumdom si Jaap kang Nadya, apan nagsugod usab sa pagpaabot sa bag-ong mga kasinatian.

Chapter 11: Returning to Moscow

After Nadya's death, Jaap returned to Moscow to face his past. He met his old mentor, Ivan, who supported him.

Jaap: "Moscow has so many memories of Nadya."

Ivan: "To heal, you must accept her loss."

Jaap visited their favourite places and said goodbye at Nadya's grave. Back in Amsterdam, he started to enjoy life again with the help of friends and family. Jaap remembered Nadya, but also began to look forward to new experiences.