Catalan | Jaap in Moscow

Jaap a Moscou – A2

Capítol 2: L'enigmàtica Nadya

Una nit, Jaap va visitar una cafeteria local per relaxar-se i aprendre rus. Va veure una dona interessant anomenada Nadya i va decidir parlar amb ella.

"Hola, sóc Jaap. Puc seure amb tu?" va preguntar en Jaap.

"Per descomptat, sóc la Nadya. Encantat de conèixer-te", va respondre.

Van xerrar i Jaap va saber que la Nadya treballava per a l'FSB, una agència de seguretat russa. Es va interessar més per la política russa gràcies a ella.

"Ser un oficial de l'FSB ha de ser emocionant", va dir Jaap.

"Ho és, però també és dur", va respondre la Nadya.

Van passar més temps junts i van començar a agradar molt. Un dia, la Nadya va explicar a Jaap els perills de la seva feina.

"Jaap, la meva feina és molt arriscada. Pots acceptar això?" va preguntar la Nadya.

"M'importa tu, Nadya. Entenc els riscos", va respondre en Jaap.

Van continuar la seva relació, disposats a afrontar junts els reptes del món de la Nadya.

Chapter 2: The Enigmatic Nadya

One evening, Jaap visited a local café to relax and learn Russian. He saw an interesting woman named Nadya and decided to talk to her.

"Hello, I'm Jaap. May I sit with you?" Jaap asked.

"Of course, I'm Nadya. Nice to meet you," she replied.

They chatted, and Jaap learned that Nadya worked for the FSB, a Russian security agency. He became more interested in Russian politics because of her.

"Being an FSB officer must be exciting," Jaap said.

"It is, but it's also tough," Nadya replied.

They spent more time together and started to really like each other. One day, Nadya told Jaap about the dangers of her job.

"Jaap, my job is very risky. Can you accept that?" Nadya asked.

"I care about you, Nadya. I understand the risks," Jaap answered.

They continued their relationship, ready to face the challenges of Nadya's world together.