Catalan | Jaap in Moscow

Jaap a Moscou – A2

Capítol 11: Tornant a Moscou

Després de la mort de Nadya, Jaap va tornar a Moscou per afrontar el seu passat. Va conèixer el seu vell mentor, Ivan, que li va donar suport.

Jaap: "Moscou té molts records de Nadya".

Ivan: "Per curar, has d'acceptar la seva pèrdua".

Jaap va visitar els seus llocs preferits i es va acomiadar de la tomba de Nadya. De tornada a Amsterdam, va tornar a gaudir de la vida amb l'ajuda d'amics i familiars. Jaap va recordar la Nadya, però també va començar a esperar noves experiències.

Chapter 11: Returning to Moscow

After Nadya's death, Jaap returned to Moscow to face his past. He met his old mentor, Ivan, who supported him.

Jaap: "Moscow has so many memories of Nadya."

Ivan: "To heal, you must accept her loss."

Jaap visited their favourite places and said goodbye at Nadya's grave. Back in Amsterdam, he started to enjoy life again with the help of friends and family. Jaap remembered Nadya, but also began to look forward to new experiences.